ඇරිස්ටොටල් සන්නිවේදනය පිළිබඳව මුලිකාංග පහක් පෙන්වා දෙයි. එනම් , කතිකයා, කතාව, ග්‍රාහකයො, අවස්ථාව සහ බලපෑම් ය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ව්‍යක්ත_කථනය&oldid=471092" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි