වදන් සංකලනය යනු යම් කිසි භාෂාවක මුලික අකුරු භාවිතා කර සාදාගන්නා ලද වචන කිහිපයක පෙලගැස්මයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වදන්_සංකලනය&oldid=470054" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි