වට්ටක්කා (ඉංග්‍රීසි:  Pumpkin) එළවලුවක් ලෙස මිනිසුන් භාවිතා කරයි. [1] කුකර්බිටේසි කුලයට අයත් ශාකයකි. Curcubita pepo සහ කියුකබ්ටා මැක්සිමා (ඉංග්‍රීසි:  Cucurbita maxima) ලෙස විද්‍යාත්මක හඳුන්වනු ලබයි. [2][3]

වට්ටක්කා (කැනඩාවේදී ඡායාරූප ගතකරන ලද)
වට්ටක්කා මලක්


මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "වට්ටක්කා කලු පොල් ව්‍යංජනය, "කටට රසට" Facebook සමූහයේ වෙබ් අඩවිය". Retrieved 2017-01-18.
  2. "වට්ටක්කා වගාව". Retrieved 2017-01-18.
  3. "Pumpkin cultivation information guide". Retrieved 2017-01-18.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වට්ටක්කා&oldid=390571" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි