වට්ටක්කා (ඉංග්‍රීසි:  Pumpkin) එළවලුවක් ලෙස මිනිසුන් භාවිතා කරයි. [1] කුකර්බිටේසි කුලයට අයත් ශාකයකි. Curcubita pepo සහ කියුකබ්ටා මැක්සිමා (ඉංග්‍රීසි:  Cucurbita maxima) ලෙස විද්‍යාත්මක හඳුන්වනු ලබයි. [2][3]

වට්ටක්කා (කැනඩාවේදී ඡායාරූප ගතකරන ලද)
වට්ටක්කා බීජ (පරිණත)
වට්ටක්කා මලක්

තරමක් සිනිඳු මතුපිටකින් යුක්තවන වට්ටක්කා තද කහ පැහැයේ සිට තැඹිලි පැහැය දක්වා වර්ණයක් ගනී.

හැලෝවීන් උත්සවයේ සැරසීමක් ලෙස වට්ටක්කා යොදා ගනියි.

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "වට්ටක්කා කලු පොල් ව්‍යංජනය, "කටට රසට" Facebook සමූහයේ වෙබ් අඩවිය". Retrieved 2017-01-18.
  2. "වට්ටක්කා වගාව". Retrieved 2017-01-18.
  3. "Pumpkin cultivation information guide". Retrieved 2017-01-18.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වට්ටක්කා&oldid=486295" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි