වජිරනාත් ලක්ෂ්මන් ද සිල්වා

වෛද්‍ය වජිරනාත් ලක්ෂ්මන් ද සිල්වා (ඉංග්‍රීසි: Vajiranath Lakshman De Silva) යනු ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍යදාන ව්‍යාපාරයේ ආදි කර්තෘ වරයායි.

වජිරනාත් ලක්ෂ්මන් ද සිල්වා
Vajiranath Lakshman De Silva.jpg
උපත29 ජූලි 1929
මිය යාම19 ජූනි 2010
ජාතිකත්වයශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලාංකික
අධ්‍යාපනයනාලන්දා විද්‍යාලය, කොළඹ
සංගණ්‍ය වන්නේශ්‍රී ලංකා සෞකඛ්‍යදාන ව්‍යාපාරයයේ ආදි කර්තෘ

ජීවන සටහන්සංස්කරණය

වෛද්‍ය.වජිරනාත් ලක්ෂ්මන් ද සිල්වා මහතා කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයයේ ආදි සිසුවෙකි. ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍යදාන ව්‍යාපාරයේ නිර්මාතෘ තුමන් ය.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

  • "නාලන්දා විද්‍යාලය ඉතිහාසය" (PDF). ncba.nalanda.sch.lk. /2011/05. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)