ලෝඛිතා කුමරිය, පළමුවන විජයබාහු රජුගේ මව වෙයි.

අමතර අවධානයට සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ලෝඛිතා_කුමරිය&oldid=668131" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි