ලේඛන කලාව එසේත් නැත්නම් ලිවීම (ඉංග්‍රීසි:  Writing) යනු, සංකේත පද්ධතියක් හරහා භාෂාවක් නිරූපණය කිරීම සිදුකරන මානව සන්නිවේදන මාධ්‍යයකි.

රොසෙටා පාෂාණය, භාෂාවේදීන්ට මෙය කියවා තේරුම් ගත හැකි විය.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය

විකිඋද්ධෘත සතුව පහත තේමාව සම්බන්ධයෙන් උද්ධෘත එකතුවක් ඇත:
  •   ලේඛන කලාව හා සබැඳි මාධ්‍ය විකිමාධ්‍ය කොමන්ස් හි ඇත


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ලේඛන_කලාව&oldid=535403" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි