ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න
Beethoven.jpg

ලූඩ්විග් වැන් බීතෝවන්, ජර්මන් ජාතික සංගීතඥයෙකි.[1][2]

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "සංගීතයේ මාධූර්යය සවණින් නොව මනසින් විඳි ගාන්ධර්වයා ලූඩ්විග් වැන් බීතෝවන්!, දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහය". Retrieved 2015-12-17.
  2. "බිහිරි වූ බීතෝවන් ගේ කර්ණරසායන නිර්මාණ, සිළුමිණ පුන්කලස අතිරේකය". Retrieved 2015-12-17.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ලූඩ්විග්_වැන්_බීතෝවන්&oldid=438391" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි