වර්ථමානයේ මෙම කන්ද "එමී" (Mount Emei) ලෙස හදුන්වන අතර එහි ඇති සුවිශේෂී බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් නිසා ප්‍රතිමාව සහ අවට ප්‍රදේශය ලෝක උරුමයක් ලෙස UNISCO සංවිධානය විසින් 1996 දී නම් කර ඇත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ලීෂාන්&oldid=470035" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි