ජ්‍යාමිතියෙහි, රේඛා හෝ තල (හෝ රේඛාවක් හා තලයක්) හෝ දෙකක් එකිනෙකට ලම්බක (හෝ ප්‍රලම්බක) යැයි සැලකෙන්නේ ඒවා අංගසම බද්ධ කෝණ (T-හැඩැයක්) සාදන විටය. මෙම පදය නාම පදයක් හෝ නාම විශේෂණයක් හෝ ලෙසින් භාවිතා කල හැක. මෙලෙසින්, නිදර්ශනය කොට ඇති පරිදී, AB රේඛාව CD රේඛාවට ලම්බක වන්නේ B ලක්ෂ්‍යය හරහාය.

AB ඛණ්ඩය CD ඛණ්ඩයට ලම්බක වන්නේ එයින් සැදෙන කෝණ දෙක (තැඹිලි හා නිල් පැහැයෙන් දැක්වෙන) එක එකක් අංශක 90 කට සමාන වන නිසාය.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ලම්බක&oldid=232925" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි