ලක්දිව එක්සේසත් බව

සමස්ථ ලක්දිව සෛද්ධාන්තිකව හා ප්‍රායෝගිකව එක් රාජ්‍ය නායකයෙකු යටතේ ඒකීය රාජ්‍යයක් ලෙස පවතින අවස්ථාවලදී ලක්දිව හෙවත් තුන් සිංහලේ එක්සේසත් යයි සලකනු ලැබේ.

ලක්දිව එක්සේසත් කල රාජ්‍ය නායකයෝ සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ලක්දිව_එක්සේසත්_බව&oldid=587872" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි