රෝගියා යනු සෞඛ්ය සේවා ලබාගන්නෙකු වේ.රෝගියා බොහෝ විට රෝගීව හෝ තුවාල ලබා ඇතිවිට වෛද්‍යවරයකුගේ ප්‍රයෝගිකව ලියාපදිංචි වූ හෙදියක්, භෞත චිකිත්සක, මනෝ වෛද්‍යවරයකු, දන්ත වෛද්‍යවරයකු, හෝ වෙනත් සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නෙකුගේ ප්‍රතිකාර ලබාගන්නෙකු වේ.

නිරුක්තිය සංස්කරණය

බාහිර රෝගීන් සහ රෝහලේ නේවාසික රෝගීන් සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රෝගියා&oldid=424528" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි