සැකසූ යකඩ යන්නට ආසන්න තේරුමක් ඇති රොට් අයන් යන ඉංග්‍රීසියෙන් ව්‍යුත්පන්න වදනින් සාමාන්‍යයෙන් හැඳින්වෙන්නේ මාත්තු යකඩ වර්ගයකි.

Iron pillar at Delhi, India, containing 98% wrought iron

සංයුතියසංස්කරණය

  • 0.04 to 0.08% කාබන් ( very low in contrast to cast iron (2.1% to 4%)
  • 2% fibrous inclusions known as slag
  • ඉතිරිය යකඩ
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රොට්_අයන්&oldid=314087" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි