රා බෝතල් සහ වීදුරුවක්

රා යනු, තල්, රටඉඳි, සහ පොල්, කිතුල් වැනි විවිධ තාල වර්ගයෙහි ගස් වල යුෂය වෙතින් තැනෙන මද්‍යසාරයමය පානයකි.

  • මෙහි සුක්‍රොස් ඇත.

රා මැදීමසංස්කරණය

 
කොකොස් නුසිෆෙරා තාල වර්ගයෙහි ගස් වල රා මදින්නෝ
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රා_(පානය)&oldid=451998" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි