රාජ්‍ය නායක

(රාජ්‍ය නායකයා වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

රාජ්‍ය නායක යනු ස්වෛරීය රාජ්‍යයක ආණුඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව ඉහලම තනතුරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය නායකයා ලෙස කටයුතු කරන්නේ විධායක ජනාධිපතිවරයා යි.

ආශ්‍රිත ලිපි

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රාජ්‍ය_නායක&oldid=443780" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි