රාජ්‍ය නායක යනු ස්වෛරීය රාජ්‍යයක ආණුඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව ඉහලම තනතුරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය නායකයා ලෙස කටයුතු කරන්නේ විධායක ජනාධිපතිවරයා යි.

World heads of state in 1889.jpg

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රාජ්‍ය_නායක&oldid=443780" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි