රාජ්නාත් සිං (උපත 1951 ජූලි 10) ඉන්දියානු දේශපාලන ician යෙක් සහ වත්මන් ආරක්ෂක ඇමතිවරයෙකි.[1]

රාජ්නාත් සිං
राजनाथ सिंह
Rajnath.jpg

යොමුවසංස්කරණය

  1. Rajnath Singh|Biography
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රාජ්නාත්_සිං&oldid=470498" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි