රවුටරය (පරිගණක)

රවුටරයක් යනු පරිගණක ජාල අතර දත්ත පැකැට්ටු අභිවාහනය කරමින් අන්ත:ජාල උඩැතිරියක් තනන මෙවලමකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රවුටරය_(පරිගණක)&oldid=355123" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි