උපතින් අඹන්වෙල රාළ නම්වූ රයික්ලොෆ් සෙංගඩගල යුගයේ සිංහලේ දිසාව තනතුරු දැරූවෙකි.

දිසාව ලෙස

සංස්කරණය

ඌව වෙල්ලස්ස, පානම හා මඩකලපුව දිසාව

ආශ්‍රිත ලිපි

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රයික්ලොෆ්&oldid=357426" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි