රත්න ඇල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ මහනුවර දිස්ත්‍රිකයේ, මිණිපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ, හසලක, රත්න ඇල්ල ගමේ පිහිටා ඇති දිය ඇල්ලකි. මෙහි උස අඩි 111කි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රත්න_ඇල්ල&oldid=470471" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි