යූරල් යනු, රුසියාව සහ කසකස්තානය අතරින් ගලායන ගංගාවකි.

යූරල් ගංගාව
Ural river.jpg
Ural river basinEN.png
පිහිටීම
භෞතික ලක්ෂණ
ගං මෝයකැප්සිකන් මුහුද
දිග2,428 කිමී (1,509 සැත)

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=යූරල්_ගංගාව&oldid=430455" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි