යුරේනස්ගේ චන්ද්‍රයෝ

යුරේනස් ග්‍රහලොවට චන්ද්‍රයන් විසි හතක් (27) ඇත.

Uranus and its six largest moons compared at their proper relative sizes and relative positions. From left to right: Puck, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, and Oberon

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=යුරේනස්ගේ_චන්ද්‍රයෝ&oldid=437264" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි