ලංකාව (වක්‍රෝත්තිහරණය)

(යටත්විජිත ලංකාව වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ඔබට අවශ්‍ය ලිපිය තෝරාගන්න

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ලංකාව_(වක්‍රෝත්තිහරණය)&oldid=429034" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි