යකඩ කර්මාන්තය යනු ලංකාවේ අවුරුදු 40000කට වැඩි ඉතිහාසයක් සොයා ගත හැකි සාම්ප්‍රදායකි තාක්ෂණික ක්‍රම වේදයකි. මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා

පුරාණ අවිආයුධ ශාස්ත්‍රය පිටුව බලන්න.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=යකඩ_කර්මාන්ත&oldid=312334" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි