Munhwa ගුවන් විදුලි සංස්ථාව ( මාධ්ය ජාලය , හංගුල් : 문화 방송 주식회사 ; Hanja : 放送文化 ; ආර් : Munhwa Bangsong Jushikhoesa ; "සංස්කෘතික ගුවන් විදුලි සංස්ථාව" පත්තු) ප්රධාන එක් දකුණු කොරියානු රූපවාහිනී සහ ගුවන් විදුලි ජාලය සමාගම. මුන්වාව යනු "සංස්කෘතිය" සඳහා කොරියානු වචනයයි. එහි ප්රධානතම භූ රූපවාහිනී මධ්යස්ථානය MBC TV යනු ඩිජිටල් සඳහා චැනල් 11 (LCN) වේ.

මුන්හ්වා විකාශන සංස්ථාව

1961 දෙසැම්බර් මස 2 වන දින පිහිටුවන ලද MBC යනු කොරියානු භූමිෂ්ඨ විකාශකය වන අතර කලාපීය මධ්යස්ථාන 17 ක ජාලයකින් සමන්විත වේ. දැන්වීම් ප්රචාරණ කටයුතු ක්රියාත්මක වුවද, MBC යනු ප්රසිද්ධ විකාශකයෙකු වුවද, එහි විශාලතම කොටස්කරුවා පොදු සංවිධානයක් වන අතර විකාශන සංස්කෘතිය පදනම වේ . වර්තමානයේ එය එක් භූමිෂ්ඨ රූපවාහිනී නාලිකාවක්, ගුවන්විදුලි නාලිකා තුනක්, කේබල් නාලිකා පහක්, චන්ද්රිකා නාලිකා පහක් සහ DMB නාලිකා හතරක් සහිත බහුමාධ්ය සමූහයකි.

ඩිජිටල් මීඩියා ආයතනය (DMC), Mapo-gu , Seoul හි ප්රධාන කාර්යාලය පිහිටා ඇති අතර, Ilsan හි ඩිජිටල් නිෂ්පාදන මධ්යස්ථානයක් වන ඩොං කේන්ද්රය, යෝනින් ඩේජන්ග්ජම් පාක්හි ගෘහස්ථ සහ එළිමහන් උපාංගවල විශාලතම විකාශන නිෂ්පාදන පහසුකම් තිබේ.

අන්තර්ගතය 1 ඉතිහාසය 2 කාලානුක්රමික ඉතිහාසය 3 ජාත්යන්තර සබඳතා 4 MBC නාලිකා 5 ලොජෝස් 5.1 මූලස්ථානයයි 6 විදේශ හවුල්කරුවන් 7 බලන්න 8 ආශ්රිත 9 බාහිර සබැඳි ඉතිහාසය ▲ ගුවන් විදුලි යුගය (1961-1968)

පළමු ගුවන් විදුලි විකාශන සංඥා නිකුත් කිරීම (සීඑම්එල්සී, සංඛ්යාත: 900 kHz, නිමැවුම්: 10kW) සෝල්හි සිට, MBC කොරියාවේ පළමු රාජ්ය නොවන වාණිජ ගුවන්විදුලි මාධ්යය ලෙස ආරම්භ කරන ලදී. 1963 අප්රියෙල් 12 වන දින, කොරියාව තුළ ප්රධාන නගරවල (ඩේගු, ගංගාංජු, ඩේජියොන්, ජෝන්ජු) කලාපීය ස්ථාන පවත්වාගෙන යාම සඳහා බලපත්රයක් ලබා ගත් අතර, සෝල් හා බූසාන් ඇතුලු නගර 6 ක් සම්බන්ධ කරන විකාශන ජාලයක් ස්ථාපිත කලේය.

▲ කලු සහ සුදු රූපවාහිනී යුගය (1969-1980)

1970 ඔක්තෝබර් මස 8 වන දින රූපවාහිනී විකාශනය (TVL) විකාශනය ආරම්භ කරන ලදී (1970). එම්එස්සී නිවුස්ක්ස් (1970) , ජින්ජු, ගංගුනෑං, චන්චන්, මොක්පා, ජෙජු, මසාන්) 1968 සිට 1969 දක්වා කාලය තුළ ජාතික සහ ප්රාදේශීය රූපවාහිනි වැඩසටහන් විකාශනය කර තිබේ. 1974 දී එම්.එම්.සී.සී සමාගම විසින් ක්යුජිංග් ෂින්මුන් (දිනපතා පුවත්පත් සමාගම) පවරා ගන්නා ලදී.

▲ වර්ණ රූපවාහිනී යුගය (1980-1990)

පළමු වර්ණ රූපවාහිනී විකාශනය 1980 දෙසැම්බර් මස 22 වන දින ආරම්භ කරන ලදී. 1981 මූලික පුවත්පත් පනතට අනුව කේන්ග්හයිං ෂින්මුන් වෙතින් MBC වෙන් විය. 1982 දී එය යෝයිඩෝ මූලස්ථානයට ගෙන ගොස් වෘත්තීය බේස්බෝල් කණ්ඩායම පිහිටුවා ගත්තේ MBC Cheong-ryong (බ්ලූ ඩ්රැගන්). 1986 Seoul ආසියානු ක්රීඩා උළෙල සහ 1988 Seoul ඔලිම්පික් ක්රීඩා වලින් සජීවීව ආවරණ සහිතව, MBC විසින් පරිමාණයෙන් හා තාක්ෂණයෙන් විශාල ප්රගමනයක් ලබා ගත්තේය.

▲ බහුමාධ්ය යුගය (1991-2000)

විශාල ජාත්යන්තර සිදුවීම් ආවරණය කරමින් විශාල ජාත්යන්තර ප්රවනතා ආවරණය කිරීමෙන් පසු MBC නිෂ්පාදන, MBC Media Tech, MBC විකාශන සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය, MBC කලා සමාගම, MBC කලා මධ්යස්ථානය බවට MBC නිෂ්පාදන ස්ථාපිත කරන ලදී. වඩාත් කාර්යක්ෂම සංස්ථාව බහුමාධ්ය යුගයේ දැඩි තරඟකාරිත්වයක් මධ්යයේය. ※ MBC නිෂ්පාදන සහ MBC Media Tech 2011 අගෝස්තු මාසයේදී MBC C & I වෙත ඒකාබද්ධ කරන ලදී.

▲ ඩිජිටල් යුගය (2001 සිට වර්තමාන)

විකාශනය සහ සන්නිවේදනය සංකේන්ද්රනය වීම සම්පුර්ණයෙන්ම පරිපූර්ණ වන බැවින් MBC සිය අනුබද්ධිත iMBC (අන්තර්ජාල MBC) ස්වාධීන සංස්ථාවක් හා විවිධ අන්තර්ජාල සම්බන්ධ ව්යාපාර මෙහෙයවීය. තවද, එය කේබල් ටීවී (MBC ප්ලස් මීඩියා), සැටලයිට් ටීවී සහ නව DMB විකාශනය ආරම්භ කරන ලදී. 2007 දී MBC විසින් ඩිජිටල් නිෂ්පාදන මධ්යස්ථානයක් වන ඉල්සාන් සිං සෙන්ටර් ස්ථාපනය කරන ලදී. 2014 සැප්තැම්බරයේ දී එය නව මූලස්ථානයක් ඉදි කිරීම නිම කොට යමෝඩෝ සිට සංගම් ඩොං දක්වා සංඝම් බීබීසී නව යුගයක් විවෘත කරන ලදී.

2001 දී MBC විසින් චන්ද්රිකා සහ කේබල් රූපවාහිනී විකාශනය දියත් කරන ලදී . මෙම ව්යාප්තිය කොටසක් ලෙස එය මාධ්ය ජාලය ඇමරිකාව, පදනම් අනුබද්ධිත සමාගමක් නිර්මාණය ලොස් ඇන්ජලීස් පුරා තම වැඩසටහන් බෙදා දීමට, එක්සත් ජනපදය, ඇමරිකාව . 2008 අගෝස්තු මස 1 වන දින MBC ඇමරිකාව MBC-D දියත් කළ අතර , KSCI-TV , KTSF-TV සහ WMBC-TV හි ඩිජිටල් උපචනවල රූපවාහිනී ජාලයක් දියත් කරන ලදී . වසර අවසානය වන විට ඇට්ලන්ටා, චිකාගෝ සහ වොෂිංටන් ඩී.සී. හි සේවය ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කරන ලදී. [1] [2] ඊසානදිග මෙට්රෝ ඇට්ලන්ටා හි එය WKTB-CD මත විකාශනය වියනාලිකාව 47.3, නමුත් 2011 වන විට WSKC-CD නාලිකාව වේ 22.1.

කාලානුක්රමික ඉතිහාසය 2/21/1961 - සෝල් පෞද්ගලික ගුවන් විදුලි විකාශනය. සංස්ථාව පිහිටුවා ලියාපදිංචි කර ඇත 10/2/1961 - හන්කුක් මුන්වා ගුවන්විදුලි කෝපරේෂන් හි ව්යාපාර නාමය වෙනස් කර ඇත. 12/2/1962 - MBC රේඩියෝව (HLKV 900 kHz, 10 kW) 11/26/1963 - ජාතික සභාවෙහි සාමාජිකයන් තේරීම පිළිබඳ සුවිශේෂි ආවරණයකි 1/23/1965 - MBC ජාලය පිහිටුවන ලද - සෝල්, බුසන්, ටේගු, ඩේජියොන්, ගුවාන්ජු, ජොන්ජු 6/22/1966 - රූපවාහිනී විකාශනය අවසර ලබා දී ඇත 5/3/1967 - කොරියාවේ 6 වන ජනාධිපතිවරණ සමයේ සජීවීව රාත්රී භාගයේදී අති විශිෂ්ටයි 4-9 / 1968 - උල්සන්, ජින්ජු, ගංග්ංං, චන්චොන්, ජෙජු 8/2/1969 - ජංගි-ඩොං මූලස්ථානය පිහිටුවා ඇත 8/8/1969 - MBC රූපවාහිනී විකාශනය ආරම්භ විය 10/5/1970 - මාධ්ය ජාලය Newsdesk පළමු විකාශනය 10/1/1971 - ඒකාබද්ධ ප්රාදේශීය කලාපවල නම් (OO Munhwa Broadcasting Corporation) 4/15/1972 - රූපවාහිනී ඇමතුම් ලකුණ වෙනස් (HLAC → HLKV රූපවාහිනී) 11/1/1974 - භාර ගත්තේ මේ Kyunghyang Shinmun Kyunghyang Shinmun · (දිනපතා පුවත්පත සමාගම්) සහ Munhwa ගුවන් විදුලි සංස්ථාව ලෙස දියත් 9/8/1975 - Munhwa Gymnasium විවෘත වේ 9/3/1977 - පළමු MBC විශ්ව සරසවියේ සෝප් උත්සවය පැවැත්විණි 4/7/1978 - රූපවාහිනී ප්රවෘත්ති සාහිත්යය නිව්ස් සෙන්ටර් ස්ථාපිත කරයි 7/28/1979 - පළමු MBC රිවිරැසයිඩ් නාට්ය උළෙල පවත්වන ලදී 12/22/1980 - වර්ණ රූපවාහිනී විකාශනය ආරම්භ විය 1/1/1981 - ජාත්යතන්තර එකවර වර්ණ රූපවාහිනී විකාශනය ආරම්භ විය 3/17/1982 - Yoido චිත්රාගාර අවසන් 12/21/1984 - බහු-ශබ්ද රූපවාහිනී විකාශනය ආරම්භ විය 9/19/1985 - නැෂනල් එකවර එම්එම් රේඩියෝ විකාශනය 11/18/1985 - මුලින්ම කොරියාවේ ටීවී වෑන් රථයක් ප්රථම වරට භාවිතා කරන ලදී 4/29/1986 - යොයිඩෝ සිට සම්ප්රේෂණය ආරම්භ කිරීම සඳහා යොයිඩෝ ගොඩනැගිල්ලට ඒකාබද්ධ වු ජුන්ග් ඩොං මූලස්ථානයේ විකාශන පහසුකම්. 9/1/1986 - උලෙයින්ඩෝ දූපතෙහි ස්ථාපනය කරන ලද මිනිසුන් රහිත නැවතුම් ස්ථාන 12/15/1987-MBC සම්මත එෆ්එම් විකාශනය දියත් කෙරේ 1988.9.17 - විකාශන සෝල් ඔලිම්පික් ක්රීඩා (පැය 685) 12/31/1988 - විකාශන සංස්කෘතිය සඳහා පදනම පිහිටුවන ලදි 7/2/1990 - එම්.බී.සී. විකාශන සංග්රහය ප්රකාශයට පත් කලේය 10/15/1990 - තේමා ගීතය "Meet A Good Friend, MBC" භාවිතා කිරීමට පටන් ගත්තේය 1/10/1991 - MBC නිෂ්පාදන, MBC Media Tech ස්ථාපිතය 6/1/1991 - එම්.බී.සී. විකාශන සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය පිහිටුවා ඇත 7/1/1991 - MBC ඇමරිකාව පිහිටුවා ඇත 7/1/1992 - MBC කලා මධ්යස්ථානය ස්ථාපනය කරන ලදි 9/6/1993 - රූපවාහිනී ඔම්බුඩ්ස්මන් ආරම්භ විය 10/1/1993 - MBC නරඹන්නන් සේවා මධ්යස්ථානය විවෘත වේ 12/2/1993 - කොරියානු විකාශන ඉතිහාසයේ පළමුවරට විකාශනය වූ අභ්යවකාශ මධ්යස්ථානය සම්බන්ධ කරගත් Mir 1/1/1995 - ආබූ (ආසියා-පැසිෆික් විකාශන සංගමය) 4/1/1995 - සංගීත එෆ්එම් පැය 24 ක විකාශනය ආරම්භ විය 07.10.1995 - අන්තර්ජාල homepage ආරම්භ කිරීම 1/19/1996 - රූපවාහිනිය සඳහා නැෂනල් ඩිජිටල් දුරකථන ජාලය ක්රියාත්මක විය 8/1/1996 - බහු-ශබ්ද රූපවාහිනී විකාශනය ජාතික සේවය සඳහා පුළුල් විය 12/2/1996 - ප්රධාන පාලක කාමරය සිට ස්වයංක්රීය ඩිජිටල් රූපවාහිනී සම්ෙපේෂණය ආරම්භ කරන ලදි 4/30/1997 - අන්තර්ජාල VOD සේවාව ආරම්භ වේ 5/14/1998 - රජයේ සහතික කළ පර්යේෂණ මධ්යස්ථානයක් ලෙස ඉංජිනේරු පර්යේෂණ මධ්යස්ථානය ලියාපදිංචි කර ඇත 10/6/1999 - ඩිජිටල් භූමිෂ්ඨ පරීක්ෂණ විකාශනය ආරම්භ විය 1/14/2000 - MBC සම්මත එෆ්එම් ජාතික ජාලය අවසන් 9/4/2000 - ගුවන් විදුලි පේපර් ක්රමය සම්පූර්ණයෙන්ම පරිමාණයෙන් ආරම්භ විය 9/10/2000 - මොබයිල් එන්ටර්ටේන්මන්ට් යනු ඇමරිකාවේ චන්ද්රිකා විකාශනය කිරීමයි 5/24/2001 - විකාශනය සඳහා සම්පුර්ණ ස්වයංකී්රය පද්ධතියක් ලෙස සංවර්ධනය වූ නියොන් සහ ඩිවෝ මහජන ප්රදර්ශනය පවත්වන ලදි 7/26/2001 - රේඩියෝ ඩිජිටල් විකාශන මෙහෙයුම් පද්ධතියක් වන MIROS සංවර්ධනය කිරීමෙහිලා සාර්ථක විය 8/25/2001 - "FM4U" යනු MBC-FM නිමැවුම් තරගයට ජයග්රාහකයා ලෙස තෝරා ගැනේ 1/2/2002 - නරඹන්නන්ගේ පරමාධිපත්යය සඳහා කමිටුවක් දියත් කෙරේ 2/26/2003 - MBC යෞවන පාපන්දු පදනම දියත් කරයි 10/2004 - ඩිජිටල් ලේඛන පද්ධතිය DAMS පිහිටුවා ඇත (10 / 2004-12 / 2005) 12/2004 - ආනයන අපනයන ඩොලර් මිලියන 15 ඉක්මවයි 12/30/2004 - තොරතුරු හා සන්නිවේදන අමාත්යාංශය මගින් භූමිෂ්ඨ DMB පරීක්ෂණ මධ්යස්ථානය සඳහා සංඛ්යාත ලබා ගැනීම 12/1/2005 - DMB විකාශන මධ්යස්ථානය විවෘත කිරීම: මගේ MBC 3/6/2006 - PC "රේඩියෝ" එම්.බී.සී. 6/8/2006 - DTV දත්ත විකාශනය ආරම්භ විය 1/12/2007 - ප්රාදේශිය මධ්යස්ථාන සඳහා සන්ධාන නාලිකාව "MBC NET" දියත් කෙරේ 11/30/2007 - MBC ඉල්සන් සිහින මධ්යස්ථානය ස්ථාපිත කෙරේ 8/1/2008 - MBC ඇමරිකාව ඩිජිටල් භූමිෂ්ඨ විකාශනය "MBCD" 11/17/2008 - IPTV වෙත Real-time සම්ෙපේෂණය ආරම්භ කිරීම 4/9/2009 - විකාශනය වූ ගුවන් විදුලියේ "ඇලඩින්" චිත්රාගාරය හඳුන්වාදෙයි 12/1/2009 - DMB 2.0 විකාශනය පූර්ණ පරිමාණයෙන් ආරම්භ වී ඇත 1/28/2010 - HD ප්රවෘත්ති NPS (ජාල නිෂ්පාදන පද්ධතිය) දියත් කෙරේ 5/3/2011 - "MBC Nanum" ස්ථාපනය කරන ලදි 5/9/2011 - 2011 ඒකාබද්ධ අන්තර්ජාතික ටෙලිවිෂන් (INPUT) 8/16/2011 - MBC C & I (අලුතෙන් ඒකාබද්ධ කරන ලද සංස්ථාවේ MBC නිෂ්පාදන සහ MBC Media Tech) 9/1/2011 - "MBC Gyeongnam" ස්ථාපනය කරන ලදි (ජින්ජු MBC හා චැංවොන් එම්බීසී ඒකාබද්ධ කරන ලද දුම්රිය ස්ථානය) 10/1/2011 - OTT විකාශන සේවාව "Pooq" දියත් කෙරේ 11/5/2012 - සතියේ ප්රධාන ප්රවෘත්ති වැඩසටහන "MBC Newsdesk" ප.ව. 12/31/2012 - කාළගුණික විකාශනය විකාශය වීම 1/1/2012 - පැය 24 රූපවාහිනී විකාශනය ආරම්භ විය 8/4/2014 - සංගංගම්හි නව මූලස්ථානයෙන් මුලින්ම ප්රවෘත්ති වැඩසටහනක් යවයි 9/1/2014 - සංගම් මූලස්ථානයේ නව යුගය (මූලස්ථාන ගොඩනැගිල්ල ඉක්මවීමට පෙර) ජාත්යන්තර සබඳතා ABC ( ආසියා-පැසිෆික් ගුවන්විදුලි සංගමය ), IATAS (ජාත්යන්තර රූපවාහිනී කලා හා විද්යා ඇකඩමිය) සහ INPUT ( International Public Television Screening Conference ) වැනි අන්තර්ජාතික සංවිධානවල ක්රියාකාරී සාමාජිකයෙකි. විවිධ රටවල් 13 ක විකාශන සපයන්නන් 21 .

ලොස් ඇන්ජලීස් හා ෂැන්හයිහි විදේශීය සමාගම්වල විවිධ ගෝලීය ව්යාපාරවල නිරතව සිටින අතර උතුරු ඇමෙරිකාව, ලතින් ඇමරිකාව, යුරෝපය සහ මැද පෙරදිග මෙන්ම ආසියාව වැනි රටවල ප්රධාන ගෝලීය මාධ්ය කණ්ඩායම් සමඟ සමීප සහයෝගයෙන් කටයුතු කරයි.

විදේශීය වෙළඳපොළට පිවිසීම සහ ව්යාපාර ප්රදේශය ව්යාප්ත කිරීම සඳහා MBC ආයතනය කැපවී සිටී. එය MIP-TV, MIPCOM, NATPE, BCWW සහ ATF වැනි සෑම වසරකදීම ප්රධාන අන්තර්ගත අන්තර්ගත වෙළඳපොලේ සහභාගීත්වයෙන් විදේශීය ගැනුම්කරුවන් සමග සමීප සම්බන්ධතාව පවත්වා ගෙන යයි. මීට අමතරව, එය ඉංග්රීසි වෙබ් අඩවියක් ක්රියාත්මක කරයි. එමගින් එහි අන්තර්ගතයන්ට පහසුවෙන් ප්රවේශ වීමට හැකිවන පරිදි අධීක්ෂන ගැනුම්කරුවන්ට සහ නරඹන්නන්ට විවිධ MBC අන්තර්ගතයන් හඳුන්වා දෙයි.

MBC නාට්යය පෘථිවිය ආදරය කරන්නේ කුමක්ද? 1997 දී සීසීටීවී විකාශනය වූ විට චීනය පුරා K-නාට්යමය උත්කර්ෂයට නංවන ලද පළමු කොරියානු වේදිකා නාට්යය වේ. එතැන් සිට MBC නාට්ය, විනෝදාස්වාද වැඩසටහන් මෙන්ම වාර්තාගත චිත්රපට ගණනාවක්ම විවිධ රටවලට අපනයනය කර ඇත. " ඩේ ජංග් ග්යුමම් "ලොව පුරා රටවල් 91 ක තරම් සංඛ්යාවක් පෙන්වන ලදි. මෑතකදී MBC විසින් එහි අන්තර්ගත ව්යාපාරික ක්ෂේත්රය පුළුල් කරමින් සිංගර් මමයි , අපි විවාහ වූ සහ තාත්තා වැනි සංදර්ශන ආකෘති අපනයනය කිරීමෙන් අපනයනය කරයි . අපි කොහෙද යන්නේ? වෙනත් රටවලට.

MBC නාලිකා කොරියානු විකිපීඩියා: Munhwa Broadcasting Corporation රූපවාහිනිය බලන්න 1 භූගත රූපවාහිනී ( MBC රූපවාහිනී නාලිකාව 11) 3 ගුවන් විදුලි මධ්යස්ථාන: නම සංඛ්යාතය බල (kW) HLKV-AM 900 kHz AM 95.9 MHz FM 50 kW (AM) 10 kW (FM) MBC FM4U 91.9 MHz එෆ්.එම් 10 kW චැනල් එම් CH 12A DAB 2 kW 5 කේබල් (නාට්ය, ක්රීඩා, ක්රීඩා-දර්ශන, විවිධාකාර සහ වාර්තාමය) 5 සැටලයිට් (නාට්ය, ක්රීඩා, ක්රීඩා ප්රදර්ශනයක්, විවිධත්වය සහ වාර්තා චිත්රපට) 3 භූමිෂ්ඨ DMB (රූපවාහිනී, රේඩියෝ, දත්ත ) 2 චන්ද්රිකා DMB (නාට්ය, ක්රීඩා) ලොග්

පළමු ලාංඡනය (1961 සිට 1969 දක්වා)


දෙවන MBC ලාංඡනය (1969 සිට 1974 දක්වා)


තුන්වන MBC ලාංඡනය (1974 සිට මාර්තු 1981)


හතරවන MBC ලාංඡනය (1981 අප්රියෙල් සිට 1981 නොවැම්බර් දක්වා)


පස්වන MBC ලාංඡනය (දෙසැම්බර් 1981 සිට 1985)


6 වන MBC ලාංඡනය (1985 සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා)


හත්වැනි MBC ලාංඡනය (2005 ජනවාරි 3)


අටවැනි MBC ලාංඡනය (හත්වැනි සංස්කරණය දෙවන සංස්කරණය) සහ වර්තමාන MBC ලාංඡනය (වර්තමානයේ භාවිතා කරන ලද 2005)

මූලස්ථානය MBC සංගම් මධ්යස්ථානය.jpg

MBC Ilsan Dream Centre.JPG

MBC headquarter buld.jpg

1970 ~ 1980 ගනන්වල MBC රජයේ ගොඩනැගිල්ල විදේශීය හවුල්කරුවන් හවුල්කරු රට MBC ගෝලීය ඔහ් කි ගිනිකොනදිග ආසියාව ජාලය Seven , Nine Network සහ SBS ඔස්ට්රේලියාව රෙඩෝ ග්ලෝෝ බ්රසීලය CTV , eOne සහ TVOntario කැනඩාව කැනල් 13 , UCV රූපවාහිනිය සහ ටෙලිනානල් චිලි ෂැංහයි මාධ්ය සමූහය සහ හුනන් ටීවී චීනය M6 , ප්රංශය රූපවාහිනී සහ ඩී8 ප්රංශය එම්ටීවී හංගේරියාව රායි , සිෙලෝ සහ මැඩියාස්ට් ඉතාලිය තිසාලිහි නාගරික ටෙලිවිෂන් ග්රීසිය චැනල් 3 තායිලන්තය ෆුජි රූපවාහිනී ජපානය Global TV , Indosiar , MNCTV , SCTV සහ RTV ඉන්දුනීසියාව TVB , කේබල් ටී. හොංකොං සහ ෆීනික්ස්ටිං හොංකොං TV3 , NTV7 සහ 8TV මැලේසියාව ඇල 13 පැරගුවේ පනාමෙරිකාන ටෙලිවිෂන් පේරු ABS-CBN , GMA ජාලය සහ සූර්ය විනෝදාස්වාදය පිලිපීනය රූපවාහිනිය පෘතුගාලය පස්යඩී ටීවී පුවර්ටෝ රිකෝ අල් ජසීරා කටාර් TVR රුමේනියාව මැදයොරෝප් සිංගප්පූරුව ඇන්ටනා 3 , ලාස්ෙක්ටෙටා , Cuatro සහ ටෙලිසින්කෝ ස්පාඤ්ඤයේ TRT කළුකුමා ABC , CBS , FOX , NBC සහ PBS එක්සත් ජනපදය ගාලු රූපවාහිනී , ෆෝමෝසා ටෙලිවිෂන් , ටීටීවී සහ සීටීඑස් තායිවානය DW-TV , RTL රූපවාහිනී සහ ProSieben ජර්මනිය චැනල් 4 එක්සත් රාජධානිය Venevisoón වෙනිසියුලාව හැනෝයි ටීවී සහ ටී.වී.ටී.වී. වියට්නාමය සියම් එන්ටර්ප්රයිසස් ඉන්දියාව මෙයද බලන්න කොරියානු විකාශන පද්ධතිය අධ්යාපනික විකාශන පද්ධතිය සෝල් විකාශ පද්ධතිය දකුණු කොරියානු විකාශන ජාල ලැයිස්තුව කොරියාව ආශ්රිත මාතෘකා ලැයිස්තුව දකුණු කොරියාවෙහි නවීන සංස්කෘතිය පරිශීලන http://www.misodacom.com/bbs/board.php?bo_table=3_3&wr_id=11

http://www.mbc24tv.com/html/dtv_en.asp
http://www.mbc24tv.com/html/dtv_faq.asp

බාහිර සබැඳි නිල වෙබ් අඩවිය MBC ගෝලීය මාධ්ය ඉංග්රීසි භාෂාව මුල් පිටුව එම්.බී.සී. MBC ඉතිහාසය ලොජිස් ඔහ්! K අග්නිදිග ආසියාවේ SEA ටර්නර් විකාශන පද්ධතිය ආසියා ශාන්තිකරය සමඟ MBC ඒකාබද්ධ හවුල්කාරිත්වය [ සඟවන්න ] v ටී ඉ දකුණු කොරියාවෙහි රූපවාහිනී ජාල උද්දීපනය කර නාලිකා අංක සඳහා වන සෝල් අගනුවර ප්රදේශය මත ඩිජිටල් රූපවාහිනී . මහජන රූපවාහිනී / නිදහස්-ගුවන් හා භූගත EBS ( EBS1 10-1 , EBS2 10-2 ) KBS ( KBS1 9-1 , KBS2 7-1 ) පුද්ගලික / වාණිජ ජාල / නිදහස්-ගුවන් හා භූමිභාගය MBC ( MBC TV 11-1 ) SBS ( SBS TV 6-1 ) OBS ( OBS-රූපවාහිනී 8-1 (ලබා ගත සෝල් ජාතික ප්රාග්ධන ප්රදේශය ) ) පුද්ගලික වාණිජ ජාල / දායකත්ව හා කේබල් JTBC MBN චැනල් A රූපවාහිනී චූසූන් විශේෂත්වය (PP) පුවත් යොන්පේ නිව්ස් ටීවී YTN සංගීතය මැට් MBC සංගීතය SBS MTV KM ගයෝ ටීවී I-net TV ඊට්න් විනෝදාස්වාදය tvN OtvN XtvN OnStyle ඔලිව් KBS ජෝයි MBC Every 1 එස් බී බී බී එෆ් JTBC2 MBN ප්ලස් චැනල් A + C කාලය ප්රහසන ටීවී K-STAR E නාලිකාව SKY ENT ටෙලන්විල කාටූන් කථාව නිකලෙඩොන් කාටූන් ජාලය බූමරන් ඩිස්නි නාලිකාව ඩිස්නි කණිෂ්ඨ චිත්රපටය CGV නාලිකාවකි OCN ගෝලීය ආරන්ග් ටීවී ඇමතියන් විසින් Analogue (2012.12.31 දින දක්වා) HLKA-TV HLKC-TV HLKV-TV HLQL-TV HLSQ-TV HLQS-TV ඩිජිටල් HLKA-DTV HLKC-DTV HLKV-DTV HLQL-DTV HLSQ-DTV HLQS-DTV අප්රසාදය HLKZ-TV HLCD-TV අප්රසාදය KBS රූපවාහිනී (KBS-TV) TBC-TV

Munhwa ගුවන් විදුලි සංස්ථාව ( මාධ්ය ජාලය , හංගුල් : 문화 방송 주식회사 ; Hanja : 放送文化 ; ආර් : Munhwa Bangsong Jushikhoesa ; "සංස්කෘතික ගුවන් විදුලි සංස්ථාව" පත්තු) ප්රධාන එක් දකුණු කොරියානු රූපවාහිනී සහ ගුවන් විදුලි ජාලය සමාගම. මුන්වාව යනු "සංස්කෘතිය" සඳහා කොරියානු වචනයයි. එහි ප්රධානතම භූ රූපවාහිනී මධ්යස්ථානය MBC TV යනු ඩිජිටල් සඳහා චැනල් 11 (LCN) වේ.

1961 දෙසැම්බර් මස 2 වන දින පිහිටුවන ලද MBC යනු කොරියානු භූමිෂ්ඨ විකාශකය වන අතර කලාපීය මධ්යස්ථාන 17 ක ජාලයකින් සමන්විත වේ. දැන්වීම් ප්රචාරණ කටයුතු ක්රියාත්මක වුවද, MBC යනු ප්රසිද්ධ විකාශකයෙකු වුවද, එහි විශාලතම කොටස්කරුවා පොදු සංවිධානයක් වන අතර විකාශන සංස්කෘතිය පදනම වේ . වර්තමානයේ එය එක් භූමිෂ්ඨ රූපවාහිනී නාලිකාවක්, ගුවන්විදුලි නාලිකා තුනක්, කේබල් නාලිකා පහක්, චන්ද්රිකා නාලිකා පහක් සහ DMB නාලිකා හතරක් සහිත බහුමාධ්ය සමූහයකි.

ඩිජිටල් මීඩියා ආයතනය (DMC), Mapo-gu , Seoul හි ප්රධාන කාර්යාලය පිහිටා ඇති අතර, Ilsan හි ඩිජිටල් නිෂ්පාදන මධ්යස්ථානයක් වන ඩොං කේන්ද්රය, යෝනින් ඩේජන්ග්ජම් පාක්හි ගෘහස්ථ සහ එළිමහන් උපාංගවල විශාලතම විකාශන නිෂ්පාදන පහසුකම් තිබේ.