මුත්‍රා (ඉංග්‍රීසි:  Urine) යනු, මිනිසා ඇතුළු බොහෝ ජීවීන් ගේ පරිවෘත්තිය ක්‍රියාවලියේ (metabolism) අතුරුඵලයකි (by-product).

මිනිස් මුත්‍රා සාම්පලයක්.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මුත්‍රා&oldid=432054" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි