මී පැණි යනු මී මැස්සන් විසින් නිපදවන, මිහිරි රසැති, උකු(දුස්‍රාවී) තරලයයි.[1]), සහ derived from the nectar of flowers.

A jar of honey, shown with a wooden honey dipper and biscuits
A capped frame of honeycomb
A honey bee on calyx of goldenrod

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

  1. Crosby, Alfred W. (2004). Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 900-1900. Cambridge University Press. p. 188. ISBN 0-521-54618-4. There are many kinds of bees and other insects producing honey all round the world…
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මී_පැණි&oldid=441864" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි