මිලියන වසර

(මිව වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

මිලියන වසර යනු වසර 1,000,000 (i.e. 1×106) ප්‍රමාණයක් සඳහා වන ඒකකයකි. මෙහි භාවිතය සඳහා වන නිදසුනක් විශ්වයෙහි ඇස්තමේන්තුගත වයසයි, එය මිලියන වසර 13,798 පමණවේ.

කෙටි යෙදුමසංස්කරණය

මිලියන වසර සඳහා මි.ව. යන්න කෙටි යෙදුම ලෙස භාවිතාවේ.

භාවිතයසංස්කරණය

තාරකා විද්‍යාවෙහි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කෙරෙන මෙය, සමහරවිට ලියැවෙන්නේ "මිවපෙ", මිලියන සර පෙර ලෙසිනි. භූ විද්‍යාවෙහි එය භාවිතා කර ඇති මුත්, මෙව (මෙගාවසර) යන්න වර්තමානයේදී බහුලව භාවිතා වෙයි.

මෙයද බලන්නසංස්කරණය

ආශ්‍රිතසංස්කරණය


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මිලියන_වසර&oldid=407742" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි