දුක නැතිකිරීමේ මාර්ගය මාර්ග සත්‍යය නම්වේ. මෙම මාර්ගය ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය බව බුදුන් වහන්සේ වදාල සේක.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මාර්ග_සත්‍යය&oldid=275324" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි