මාර්ගගත ක්‍රීඩා

මාර්ගගත ක්‍රීඩා (Online games) යනු අන්ත්රජාලය හෝ පරිගණක ජාලා පද්ධතියක් සමඟ සිදු කරන ක්‍රීඩා වේ.[1]

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

  1. Andrew Rollings; Ernest Adams (2006). Fundamentals of Game Design. Prentice Hall.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මාර්ගගත_ක්‍රීඩා&oldid=469745" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි