මාධ්‍යවිකි:Gadget-refToolbar

refTools, ඉතා පහසුවෙන් මූලාශ්‍ර එක් කිරීමට හැකිවන පරිදි සැකසුනු මෙවලම් තීරුවක් පිටුවේ පහලින් එක් කෙරේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මාධ්‍යවිකි:Gadget-refToolbar&oldid=137169" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි