මහා පොදු සාධකය

ගණිතයේ දී මහා පොදු සාධකය (gcd) යනු, දෙකක් හෝ ඊට වැඩි නිඛිල ගනනක්, අවම වශයෙන් එක් ශුන්‍ය නොවේ විට, ඉතිරි නොකර සංඛ්‍යා බෙදාලන විශාලතම ධන නිඛිලයක් වේ. උදාහරණයක් ලෙස, 8 සහ 12 හි මහා පොදු සාධකය 4 වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මහා_පොදු_සාධකය&oldid=469705" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි