ලංකාව පාලනයකල බටහිර ජාතිකයෝ විසින් තෝරාගත් ස්වදේශිකයනට ලබාදුන් තානාන්තරයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මහමුදලි&oldid=469700" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි