මහනුවර දුම්රිය ස්ථානය

ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය ස්ථානයකි

මහනුවර දුම්රිය ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවේ මහනුවර පිහිටි දුම්රිය ස්ථානය වේ. දුම්රිය ස්ථානය ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ නඩත්තු වේ.

මහනුවර දුම්රිය ස්ථානය
මහනුවර දුම්රිය ස්ථානයේ වේදිකාවක්
දුම්රියපල සංඛ්‍යාලේඛන
මාර්ග(ය)ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගය
මාතලේ දුම්රිය මාර්ගය
වෙනත් තොරතුරු
විද්‍යුතනයනැත[1]
හිමිකාරත්වයශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

  1. "ඩේලි නිව්ස්". IESL ප්‍රපෝසස් රේල්වේ ඉලෙක්ට්‍රිෆිකේෂන් ප්‍රොජෙක්ට්. 2010-12-25.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මහනුවර_දුම්රිය_ස්ථානය&oldid=339840" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි