මයික්‍රොසොෆ්ට් දෘශ්‍ය මැදිරිය

මයික්‍රොසොෆ්ට් දෘශ්‍ය මැදිරිය යනු මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම වෙතින් නිකුත් කල සංකලිත ප්‍රවර්ධන වටපිටාව (integrated development environment (IDE) කි.

මයික්‍රොසොෆ්ට් දෘශ්‍ය මැදිරිය
The Microsoft Visual Studio logo
Microsoft Visual Studio 2010 RTM
දෘශ්‍ය මැදිරිය 2010 SP1 WPF වැඩසටහනක් සංස්කරණය කරමින්
සංවර්ධක(යෝ)මයික්‍රොසොෆ්ට්
මෙහෙයුම් පද්ධතියමයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස්
ලබාගත හැකි භාෂා ගණනඉංග්‍රීසි, ප්‍රංශ, ජර්මන්, ඉතාලි, ජපන්, කොරියානු, ස්පාඤ්ඤ
වර්ගයසංකලිත ප්‍රවර්ධන වටපිටාව
බලපත්‍රයහිමිකාර වාණිජ මෘදුකාංග (Express සංස්කරණය නිදහස්ය)
වෙබ් අඩවියmicrosoft.com/visualstudio

නිර්මාණ ශිල්පය සංස්කරණය

ලක්ෂණ සංස්කරණය

කේත සංස්කරණය සංස්කරණය

නිදොස්කරුවන් සංස්කරණය

නිර්මාණකරුවන් සංස්කරණය

hutta gadai

අනෙකුත් මෙවලම් සංස්කරණය

විතන්‍යතාව සංස්කරණය