මධ්‍ය ප්‍රදේශ්

(Madya Pradesh) මධ්‍යම ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්තයකි. අගනුවර: භෝපාල්.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මධ්‍ය_ප්‍රදේශ්&oldid=353491" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි