භාණ්ඩ ප්‍රවාහක ගුවන් යානා

බඩු ගෙන යන ගුවන් යානා යනු මගීන් නොව භාණ්ඩ රැගෙන යාම සඳහා සැලසුම් කර ඇති හෝ පරිවර්තනය කර ඇති ස්ථිර තටු (Fixed-Wing) ගුවන් යානයකි. ඒවා මගී සැප පහසුකම්වලින් තොර අතර භාණ්ඩ පැටවීම හා ඉවතට ගැනීම සඳහා විශාල දොරවල් එකකින් හෝ කිහිපයකින් සමන්විත වේ. මේවා සාමාන්‍ය‍ මගී හෝ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගුවන් සේවා මඟින් , පුද්ගලික පුද්ගලයන් හෝ ඒ ඒ රටවල යුධ හමුදා මඟින් ක්‍රියාත්මක විය හැක. එසේ නමුත් බොහොමයක් ගුවනින් ප්‍රවාහනය කරන බඩු රැගෙන යනු ලබන්නේ මගී ගුවන් යානාවල භාණ්ඩ රඳවනයේ වූ විශේෂ ULD බහාලුම් තුළය.

විශාල බඩු ගෙන යන යුධ ගුවන් යානයක්, බෝයිං C-17A ග්ලෝබ් මාස්ටර් III

භාණ්ඩ රැගෙන යාම සඳහා සැලසුම් කර ඇති ගුවන් යානා සාමාන්‍යයෙන් මගී ගුවන් යානාවලට වඩා වෙනස් වූ ගති ලක්ෂණ කිහිපයකින් යුක්ත වේ. අධික ලෙස මහත් සේ පෙනෙන බඳක්, භාණ්ඩ අවට ඇති භූමියේ පහසුවෙන් හැසිරවිය හැකි වන පරිදි වූ උස් තටු, සකසන නොලද ස්ථානයක ගොඩ බෑම සඳහා වූ විශාල රෝද සංඛ්‍යාවක් හා භාණ්ඩ කෙලින්ම ගුවන්යානය තුළට හා ඉන් පිටතට ගෙන යා හැකි පරිදි වූ උස් වලිගයක් එම ලක්ෂණ අතරට අයත් වේ.