මිනිස් අවශ්‍යතා හා වුවමනා සපුරා ගත හැකි ද්‍රව්‍යමය භාණ්ඩ හෝ භෙතික දැ භාණ්ඩ ලෙස හැදින්වේ

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=භාණ්ඩ&oldid=442977" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි