මිනිස් අවශ්‍යතා හා වුවමනා සපුරා ගත හැකි ද්‍රව්‍යමය භාණ්ඩ හෝ භෙතික දැ භාණ්ඩ ලෙස හැදින්වේ

Cardboard boxes stacked in a warehouse
ගබඩාවක ගොඩ ගසා ඇති භාණ්ඩ

ආශ්‍රිත ලිපි

සංස්කරණය

භාහිර සබැඳි

සංස්කරණය
  •   Goods (economics) හා සබැඳි මාධ්‍ය විකිමාධ්‍ය කොමන්ස් හි ඇත
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=භාණ්ඩ&oldid=576111" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි