බොසෝනයක් (ඉංග්‍රීසි:  Boson) යනු ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාවට අනුව Bose–Einstein statistics අනුගමනය කරන අංශුවක් වේ.බෝසෝන භෞතික ශක්තීන් සම්ප්‍රේෂක ලෙස ක්‍රියාකළ මූලික අංශු වර්ගයයි.

Satyendra Nath Bose


ආශ්‍රිත සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බෝසෝන&oldid=454434" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි