ශී ලංකාවේ ජනයාට වැදගත් බෝධිය ශ්‍රී මහා බෝධියයි. මෙය දේවානම්පියතිස්ස රජ සමයේ ගෙන එන ලදි. මෙය ගෙන ආවේ සංඝමිත්තා තෙරනියයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බෝධ&oldid=475805" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි