බෙංගාල බොක්ක ඉන්දීය සයුරට අයත් වන සුවිසල් බොක්කක් වන මෙය ඉන්දියාවේ නැගෙනහිර වෙරළත් මියන්මාර හා තායිලන්ත බටහිර වෙරළත් අතර වන මහ සයුර වසා පවතී.

බෙංගාල බොක්ක.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බෙංගාල_බොක්ක&oldid=352828" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි