බෙංගාලය, පෙරදී වංග දේශය ලෙස හැඳින්වූ භූමිය හා සබැඳුන ස්ථානයකි.

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බෙංගාලය&oldid=537282" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි