බීටා අංශු (β-අංශු) යනු ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ පොසිට්‍රෝන පොදුවේ හඳුන්වන නාමයයි. බීටා අංශු ඉලෙක්ට්‍රෝනවලට සමානය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බීටා_අංශු&oldid=588330" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි