ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න

බීකරය යනු ද්‍රාවණ කැලතීම, මිශ්‍ර කිරීම සහ රත් කිරීම අදිය සිදුකිරීම සඳහා විද්‍යාගාර තුල භාවිතයට ගන්නා සරල බඳුනකි. බීකර හැඩයෙන් සිලින්ඩරාකාර වන අතර පැතලි අඩියක් සහිත වෙයි.[1] ද්‍රාවණයන් ප්‍රවේශමෙන් වත්කිරීම සඳහා බොහෝ බීකරයන්හී කුඩා කෙමියක් පවතියි. මිලි ලීටර 1 සිට ලීටර කීප ගුණයක් මැනගත හැකි බීකර දැක ගත හැකි වේ.

බීකරය
විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් යුත් බීකර
භාවිතයද්‍රාවණයන් රැඳවීමට හා පරිමාව මැනීමට

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

  1. Oxford English Dictionary 1989 edition
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බීකරය&oldid=314353" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි