බිත්තරය

(බිත්තර වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

බිත්තරයක් යනු කලලයක් පළමුවෙන් වැඩීම ආරම්භ වන්නාවූ ඓන්ද්‍රිය වාහිනියක් වෙයි. විශේෂයෙන් කුරුල්ලන් බිත්තර මගින් පැටවුන් බිහි කරයි.

විවිධ නිදසුන්සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බිත්තරය&oldid=431541" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි