බස් රථය ගොඩබිමින් මගීන් ප්‍රවහනය සදහා භාවිතා කරයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බස්_රථය&oldid=469063" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි