මෙය ඉතාමත් ප්‍රබල වූ සුවිශාල ඌ තන පුඩු වර්ගයකි

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බයිපොඩ්&oldid=469056" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි