සැකිල්ල:Chembox LattConstසැකිල්ල:Chembox ATCCodeසැකිල්ල:Chembox Excretion
බන්ඩි පෝර
Names
වෙනත් නාම
Sylvite
Muriate of potash
Identifiers
CAS number 7447-40-7 YesY
PubChem 4873
ChemSpider 4707 YesY
UNII 660YQ98I10 YesY
DrugBank
KEGG D02060
ChEBI CHEBI:32588
RTECS number TS8050000
SMILES
 
  • [Cl-].[K+]
InChI
 
  • InChI=1/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
 
  • WCUXLLCKKVVCTQ-REWHXWOFAZ
Properties
Molecular formula KCl
අණුක ස්කන්ධය 74.555 g·mol−1
Appearance white crystalline solid
Odor odorless
Density 1.984 g/cm3
Melting point

770 °C, 1043 K, 1418 °F

Boiling point

1420 °C, 1693 K, 2588 °F

Solubility in water 27.77 g/100mL (0 °C)
33.97 g/100mL (20 °C)
54.02 g/100mL (100 °C)
Solubility Soluble in glycerol, alkalies
Slightly soluble in alcohol Insoluble in ether[1]
Solubility in ethanol 0.288 g/L (25 °C)[2]
Acidity (pKa) ~7
−39.0·10−6 cm3/mol
Solubility product, Ksp 1.4902 (589 nm)
Structure
Crystal structure face centered cubic
Space group Fm3m, No. 225
Coordination
geometry
Octahedral (K+)
Octahedral (Cl)
Thermochemistry
Std enthalpy of
formation
ΔfHo298
−436 kJ·mol−1[4]
83 J·mol−1·K−1[4]
Pharmacology
Oral, IV, IM
Hazards
Flash point {{{value}}}
Lethal dose or concentration (LD, LC):
2600 mg/kg (oral, rat)[6]
Safety data sheet (SDS) ICSC 1450
Related compounds
Other anions Potassium fluoride
Potassium bromide
Potassium iodide
Other cations Lithium chloride
Sodium chloride
Rubidium chloride
Caesium chloride
Ammonium chloride
Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa).

ආශ්‍රිත ලිපි සංස්කරණය

  1. "Potassium chloride (PIM 430)". International Programme on Chemical Safety. 3.3.1 Properties of the substance. සම්ප්‍රවේශය 2011-01-17.
  2. "periodic-table-of-elements.org". 29 October 2020 දින මුල් පිටපත (website shows values in g/100ml) වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 4 October 2019.
  3. Sirdeshmukh DB, Sirdeshmukh L, Subhadra KG (2001). Alkali Halides: A Handbook of Physical Properties. Berlin: Springer. ISBN 978-3-540-42180-1.
  4. 4.0 4.1 Zumdahl SS (2009). Chemical Principles 6th Ed. Houghton Mifflin Company. p. A22. ISBN 978-0-618-94690-7.
  5. "Compound Summary for Potassium Chloride". PubChem. U.S. National Library of Medicine. CID 4873. සම්ප්‍රවේශය 17 October 2015.
  6. Chambers M. "7447-40-7 - WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M - Potassium chloride [USP:JAN]". ChemIDplus. U.S. National Library of Medicine. 15 July 2015 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 22 December 2017.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බන්ඩි_පෝර&oldid=543680" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි