පෝන්තියුස් පිලාත්තු යනු, තිබේරියුස් අධිරාජයා යටතේ ක්‍රිව 26/27 සිට 36/37 දක්වා සේවය කල, ජුදෙයා නමැති රෝමානු පළාතෙහි පස්වන අධිපතියා විය.

  1. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; britspan නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
පෝන්තියුස් පිලාත්තු
Ecce homo by Antonio Ciseri (1).jpg
එච්චෙ ඕමො ("මේ මනුෂ්‍යයා දෙස බලව"), කස පහර ලද ජේසුස් වහන්සේ පිලාත්තු විසින් ජෙරුසලෙමෙහි ජනයා වෙත ඉදිරිපත් කල අවස්ථාව දැක්වෙන අන්ටෝනියෝ චීසෙරිගේ කෘතියක් .
5වන ජුදෙයාවෙහි අධිපතිවරයා
In office
26 පමණ – ක්‍රිව 36
Appointed byතිබේරියුස්
Preceded byවලේරියුස් ග්‍රාටුස්
Succeeded byමර්තෙල්ලුස්
Personal details
උපතරෝමානු අධිරාජ්‍යය
මරණයප. ක්‍රිව 36–39[1]
රෝමානු අධිරාජ්‍යය
කලත්‍රයා(යන්)ක්ලෝඩියා ප්‍රෝකුලා
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පෝන්තියුස්_පිලාත්තු&oldid=435263" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි