සෙලියුලෝස බීටා ඞී ග්ලූකෝස් හි බහු අණුවක් ලෙස මොනොසැකරයිඩ තුනේ සිට හය දක්වා ගනනක් එක්වූ විට ඔලිගොසැකරයිඩයක් ලෙස හැඳින්වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පොලිසැකරයිඩ&oldid=528147" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි