පෙබරවාරි 4, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 35 වන දිනය වේ. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 330 ඉතිරිව තිබේ (අධික අවුරුද්දක් නම් 331).

වැදගත් සිදුවීම්

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පෙබරවාරි_4&oldid=393728" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි